Skip links

Doç.Dr.Nuri Yıldırım

Ege Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji, İzmir

Hakkımda

Doç.Dr. Nuri Yıldırım

Jinekolojik Onkoloji Nedir ?

Jinekolojik onkoloji, kadın genital yolu kanserleri (yumurtalık, rahim, rahim ağzı, dış genital bölge (vulva, vajina)) ve gestasyonel trofoblastik hastalıklar (mol gebelik, koryokarsinom, vb…)’ın cerrahi tedavisi ve izlemi ile ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının bir üst ihtisas alanıdır.
Ayrıca, kadın genital sisteminde henüz kanserleşmemiş ancak hücresel düzeyde atipik karakterler taşıyan hastalıkların (yumurtalıkta borderline/hudut tümörler; rahimde endometrial hiperplazi; rahim ağzında HPV enfeksiyonuna bağlı ortaya çıkan preinvaziv lezyonlar: CIN 1-2-3) tanı, tedavi ve takibi de jinekolojik onkolojinin ilgi alanı içindedir.

Over ( Yumurtalık) Kanseri

Bir kadının, hayat boyu yumurtalık
kanserine yakalanma riski 1/54-1/70
arasında değişmektedir.Erken dönem-
de,pek bulgu vermez. İleri dönemlerde
ise karında şişlik,hazımsızlık, kilo kaybı
gibi yakınmalar olabilir.

Detaylı Bilgi

Endometrium ( Rahim ) Kanseri

Jinekolojik kanserler arasında en sık
görülendir. Vajinal kanama ile bulgu
verebildiği için,hastaların yaklaşık
%70’i erken dönemde tanı alabilir.

Detaylı Bilgi

Serviks ( Rahim Ağzı ) Kanseri

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde
en sık görülen jinekolojik kanser olma-
sına rağmen, ülkemizde rahim ve
yumurtalık kanserinden sonra üçüncü
sırada görülmektedir.

Detaylı Bilgi