Skip links

Gestasyonel Trofoblastik

HASTALIKLAR

Halk arasında üzüm gebeliği (mol gebelik-mol hidatiform) olarak bilinen hastalık, bu grupta en sık görülen hastalık tipidir.

Bu hastalık grubu, gebelikte bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta denilen yapıya ait hücrelerin hastalığıdır. Geniş bir yelpazede, iyi huyludan kötü huyluya doğru giden bir birçok hastalığı bünyesinde barındırır.

Halk arasında üzüm gebeliği (mol gebelik-mol hidatiform) olarak bilinen hastalık, bu grupta en sık görülen hastalık tipidir. Komplet molde fetusa (bebeğe) ait hiçbir yapı bulunmazken, inkomplet molde fetal yapılar bulunabilir. Anormal kanama eşlik edebilir. Tedavide gebeliğin sonlandırılması (küretaj) gerekir.

 

Bazı olgularda, mol hidatiform, daha kötü seyreden koryokarsinom gibi hastalıklara evrilebilir. Ya da bu hastalıklar, direk olarak görülebilir. Bu durumda, hastanın yaşı ve yaygınlık durumuna göre operasyon ve/veya kemoterapi gerekebilir.