Skip links

Genital

Siğiller

Genital siğiller, HPV enfeksiyonu sonrasında, oluşan kondilom adı da verilen lezyonlardır.

Genital Siğiller

Genital siğiller, HPV enfeksiyonu sonrasında, oluşan kondilom adı da verilen lezyonlardır. Genellikle onkojenik açıdan düşük riskli HPV tipleri sebep olur (HPV tip 6,11, vs…). Tedavi edilmezse giderek yayılması mümkün olabilir. Sürtünme sonrası kanama gibi yakınmalar olabilir. Kondilom saptanan bireylerde, yüksek riskli HPV tiplerinin de bulunma olasılığı nedeniyle mutlaka tedavi öncesi servikal sürüntü (smear) de yapılmalıdır.

Sigara kullanımı ve bağışıklığın baskılandığı durumlarda kondilomlar daha yaygın görülebilir, tekrarlama olasılıkları da daha fazla olmaktadır.

Tedavide lezyonların yaygınlığına göre medikal tedaviler, ablasyon işlemleri (krioterapi-dondurma, koterizasyon-yakma, laser, vs…) veya eksizyon işlemleri uygulanabilir.