Skip links

Anormal Smear Sonuçları ve

Kolposkopi

Smear bir tarama testi olup, kesin tanı ancak yapılan değerlendirmeler ve kolposkopi eşliğinde alınan biyopsiler ile konabilir.

Serviksten alınan sürüntülerin neticesinde anormal sonuçlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Anormal sonuçların hastalarda kanser kaygısı oluşturduğu aşikardır, ancak bu sonuçların az kısmında kanser tanısı doğrulanmaktadır. Büyük bölümünde ise, henüz kanserleşmemiş, öncül hücreler (preinvaziv hastalık) saptanmaktadır.

Anormal smear sonuçları, konunun uzmanları tarafından değerlendirilmeli; ulusal ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda önerilen algoritmalar ile kesin tanıya varılmalıdır.

Smear bir tarama testi olup, kesin tanı ancak yapılan değerlendirmeler ve kolposkopi eşliğinde alınan biyopsiler ile konabilir.

Kolposkopi, rahim ağzının büyütülerek görüntülenmesi ve biyopsi sahalarının belirlenmesi için kullanılır.

Alınan biyopsilerde çıkan sonuçlara uygun olarak, izlem ya da tedavi yapılır. (krioterapi, LEEP, konizasyon, vs)