Skip links

Myomlar

Myomlar, rahimde yer alan düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörlerdir.

uterine fibroid are benign solid tumors formed by muscle tissue. Its size can vary greatly and some cause large abdomen increase. 3D rendering

Myomlar, rahimde yer alan düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörlerdir. Toplumda sık görülür (%20-25). Ancak olguların hepsinde yakınma ortaya çıkmayabilir. Hastalarda adet düzensizliği, baskı semptomları (mesane ya da barsakta dolgunluk hissi, idrar/gayta yapmakta zorlanma), kasık ağrısı ya da kısırlık gibi şikayetler olabilir.

Yakınması olmayan kişilerde, tedavisiz izlem bir seçenek olabilir. Ancak yakınması olan hastalarda, myomun büyüklüğü, yerleşim yeri ve hastanın çocuk arzusuna göre tıbbi ya da cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedavide, az önce belirtilen kriterlerin yanı sıra yaş faktörüne göre yalnızca myomun alınması ya da rahimle birlikte alınması seçenekleri, hekimle görüşülerek karar verilmektedir.